Skip to content
23/04/2018 / hbrowne4

Ma ta tu ag iarraidh dathulacht Brid Mary Harnett

Ma ta tu ag iarraidh dathulacht, ta nios dathula

Ma ta tu ag iarraidh ogacht, ta nios oige

Ma ta tu ag iarraidh aoibhinn, b’fheidir go bhfuil me alainn

Ma ta tu ag iarraidh croiulacht, ta mo chroi agat

Ach, ma ta tu ag iarraidh bean posadh agus bosadh

Is mise do bhean,

Cheile,

Le cheile….

Agus is tusa mo ri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: